Planologie

Heeft u een stuk grond en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Adviesbureau Freeke denkt met u mee. Wij bekijken wat mogelijk is met het bestaande bestemmingsplan. Als er een wijziging van het bestemmingsplan moet komen, verzorgen wij de aanvraagprocedure daarvoor.

Bij planontwikkeling moet aan veel zaken worden gedacht. Door het inzetten van onze adviseurs, bent u verzekerd van een complete aanpak. Samen met u bespreken we wat u wilt met uw grond. Of dat een woonhuis is, een schuur, een kantoor of een combinatie, u bent uiteraard degene die bepaalt. Bij de planologie kijken we naar de beste indeling van de ruimte. Als het huidige bestemmingsplan niet aan uw wensen voldoet, dan starten we een procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan. Zodra het bestemmingsplan voldoet of gewijzigd is, kunnen we starten met de verdere planontwikkeling.

Ook in het verdere traject kan Adviesbureau Freeke u bijstaan. Bijvoorbeeld bij de architectuur, de bouwvergunningaanvraag of de bouwbegeleiding. U bepaalt tot hoever wij meelopen. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we graag de mogelijkheden.